2012-08-30 19:59 #0 av: ks.gerbil

försök placera ut dig på skalan från 1 till 10 på hur stor te drickare du tror du är, 1 är lägst och 10 är högstGlad