2014-02-27 13:38 #0 av: tlover

Här är en annan kanske fördom

Jag har fått för mig att det är vanligare att kvinnor dricker te än att män gör det.

Är du som tedrickare man, kvinna el nått annat?

* med tredje kön menar jag folk som på ett eller annat sätt inte identifierar sig med manligt el kvinnligt utan är nått annat.