2015-01-13 15:41 #0 av: tlover

Chado är Japanska och betyder ungefär "teets väg" och det är den man följer om man håller på med den Japanska teceremonin cha no yu.

Eftersom det har med cha no yu att göra så handlar det egentligen om teet matcha och dess tradition.

Är man intresserad av chado kan man tex besöka Zui ki tei vilket är det japanska tehuset i Stockholm eller kontakta Japanska thesällskapet