2015-08-20 20:19 #0 av: tlover

Har du nån gång varit på en föreläsning, provsmakning, kurs eller liknande med te nån gång eller inte?

Om ja, vad? Var det kul? Skulle du göra det igen?

Om nej, Skulle du vilja?

Om annat, vad menar du då?