2016-05-14 12:12 #0 av: tlover

I en debattartikel av Stefan Lindquist så säger han att Kaffemänniskor är hårdare och mer cyniska än temänniskor.

http://www.hd.se/2016-05-13/kaffemanniskor-ar-hardare-an-temanniskor

Håller du med?

Är du te eller kaffemänniska? (man kan ju dricka kaffe även om man är temänniska och tvärtom, till och med jag dricker nån kopp kaffe sisådär vart femte år men man känner sig ofta som det ena eller det andra).