2016-05-18 15:32 #0 av: tlover

Länge så köptes de fina darjeelingteerna på aution (traditionell auktion). 2009 så började man även auktionera på nätet. Nu är en era förbi då auktionerna endast kommer att ske på nätet.

Det finns både positiva och negativa effekter av detta. Det blir mindre familjärt och det blir inte möjligt för uppköpare att smaka på teet innan auktionen men nu kan uppköpare finnas världen över istället för att vara i Indien.

http://worldteanews.com/news/darjeeling-teas-to-be-eauctioned?NL=WTM-001&Issue=WTM-001_20160517_WTM-001_800&sfvc4enews=42&cl=article_4