2016-10-14 07:00 #0 av: tlover

Indiens ortodoxa* teodlingar ökar i takt med att efterfrågan från Europa och USA ändrar sin konsumtion.

Allt fler odlare går över till ortodoxa odlingsmetoder, särskilt för att bli certifierade för ekologisk, biodynamisk och fairtradeodling som ökar speciellt.

Men dessa odlingar har både lägra avkastning och högre kostnader och därför söker nu odlarna stöd.

De hoppas att med dessa stöd kan den ortodoxa försäljningen öka från 85 miljoner kilo te till 100 miljoner kilo.

* oortodoxa teer = CTC producerade teer

http://worldteanews.com/news/world-tea-community-news/india-growers-seek-subsidies-orthodox-tea